سندرم داون و نقص لوله‌های عصبی باز

در سال ۱۹۶۸، اولین تشخیص پیش از تولّد سندرم داون بر اساس مطالعات دانشگاهی بر روی تعدادی از مادران باردار و براساس محاسبه‌ی سن بارداری با استفاده از مایع آمینیوتیک انجام گردید و به تدریج، این نوآوری به علم پزشکی معرفی گردید. در سال ۱۹۸۳، نشان داده شد که کاهش AFP در سرم مادر، با بروز سندرم داون، رابطه‌ی معناداری دارد. …
تاریخچه‌ی غربالگری از زبان Sir. Prof. N.J. Wald

alpha prenatal screening software آلفا از ۱۹۸۸ تاکنون …

نرم افزار غربالگری آلفا سندرم داون

چرا غربالگری جنین در ۵۵ کشور جهان با نرم‌افزار آلفا انجام می‌شود؟

 • غربالگـری جهت SLOS | Trisomy13 | Trisomy18 | Trisomy21 | NTD | Pre-eclampsia.
 • قابلیّت Quad | Triple | Double | Combined Sequential Integrated | Integrated.
 • تکنولـوژی استـانـدارد غربالگـری سنـدروم داون و مرجـع بررسـی سایـر نـرم‌افـزارهـا.
 • تنهـا دارنـده ساختـار صحیـح Outcome، جهـت ارزش‌گـذاری عملکـرد نـرم‌افــزار.
 • سیستـم هوشمند ( اتـومانیتـورینگ ) جهـت تکمیل رونـد غربالگـری جنیــن.
 • مبتـکـر تسـت جامــع Standard Integrated و Sequential Integrated.
 • مبتکر دقیق‌ترین نرم‌افزار محاسبه ریسک سندرم داون در جهان.
 • بزرگترین مرجع پشتیبانی علمی غربالگری سندرم داون جهان.
 • آنالیز و ثبت میلیون‌ها جواب آزمایش در ۵۵ کشور جهان.
 • بیش از ۸۰ نسخه‌ی بروزرسانی شده و استقراریافته.
 • تنها دارنده‌ی الگوریتم Pre-eclampsia درجهان.
 • پایه اطلاعات علمی و مستندات تاییدشده.
 • جامع‌ترین بانک اطلاعاتی مدین جهان.
 • آنالیز ۱۶ میلیون بارداری در جهان.
 • اوّلین نرم‌افزار غربالگری جهان.
 • قرارداد مستقیم با کمپانی.
 • پشتیبانی مادام‌العمر.

تضمین کیفیت تعهّد ماست.

نرم‌افزار غربالگری جنین آلفا، دارای گواهینامه‌ی مرجع سلامت و تضمین کیفیت جهانی بوده و از آنجا که در طول یک سال، بیش از ۵۰ بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد، موفق به دریافت گواهینامه‌های بسیاری از سال ۲۰۰۳ تاکنون شده است. برنامه‌ی غربالگری جنین آلفا، توسط موسسه‌ی علمی ولفسون و تحت نظارت Sir. Prof. N.J. Wald توسعه می‌یابد.

نرم‌افزار آلفا، اوّلین و جامع‌ترین نرم‌افزار غربالگری جهان

5601
5595
5602
5755
5754
5756
5757
5758
5759
5764
هیچ چیز را برای شما کم نخواهیم گذاشت.

alpha prenatal screening softwareاز ۱۳۸۳ تاکنون …

نرم‌افزار غربالگری سلامت جنین آلفا

شرکت نانومهر نماینده‌ی انحصاری آموزش، فروش و پشتیبانی آلفا.

 • برگزاری ۱۱ دوره‌ی آموزشی در زمینه‌ی غربالگری جنین توسط مدرسان انستیتو ولفسون در ایران
 • برگزاری ۲۰ دوره سمینار آموزشی جهت غربالگری سندرم داون در نقاط مختلف ایران
 • برگزاری دوره‌ی پیشرفته تفسیر غربالگری سندرم داون در کشور انگلستان
 • آموزش و اطلاع‌رسانی علوم غربالگری به آزمایشگاه‌های کشور
 • انجام کلیه امور نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیرامون آلفا
 • تولید انیمیشن‌های تخصّصی غربالگری جنین
 • مسئولیت خدمات پشتیبانی مادام‌العمر
 • خدمات پس از فروش نرم‌افزار آلفا

هدف از تغییر ورژن یا بروز رسانی یک نرم‌افزار چیست؟

موضوع مهم بروزرسانی، علاوه بر ایجاد شرایط بهره‌مندی از آخرین دستاوردها و پایش اطلاعات در یک حوزه، نشان از اهمیت خدمات پشتیبانی و احترام به حقوق کاربرانی هست که بر اساس اعتماد و اطمینان از یک برنامه استفاده می‌کنند. عموماً علل اصلی بروزرسانی عبارتند از:

 • تطابق با آخرین سیستم‌های عامل و سخت‌افزارها
 • افزایش امکانات و پیشنهادات کاربردی
 • تغییرات الگوریتمی و زیرساختی
 • تغییرات علمی و تخصصی
 • و سایر نیازمندی‌ها

بروزرسانی نرم‌افزار غربالگری سلامت جنین آلفا

تجربیات حاصل از بروزرسانی این برنامه در ۵۵ کشور جهان که تاکنون به بیش از ۸۰ نسخه می‌رسد؛ حاکی از بررسی دقیق و تسهیل خدمات پشتیبانی کمپانی آلفا، توسط نمایندگان خویش بوده؛ و شرکت نانومهر نیز به عنوان نماینده انحصاری این برنامه در کشورمان، به شکل رایگان و مادام‌العمر آنرا ارائه خواهد کرد. مضاف بر آنکه به منظور جلب رضایت و اطمینان بیشتر، یک قرارداد پشتیبانی با کمپانی اصلی کاربران خود نیز در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در این قسمت تغییرات نسخه ۸ قابل ملاحظه خواهد بود.

تغییرات ورژن‌های بروزرسانی نرم‌افزار آلفا در نسخه ۸:

This version uses updated MoM adjustment factors for first trimester PAPP-A and free ß hCG measurements in dichorionic and monochorionic twin pregnancies (Reference 1)
This version uses updated statistical parameters for nuchal translucency, first trimester PAPP-A and free ß hCG when calculating Down’s syndrome, trisomy 18 and trisomy 13 risks in dichorionic and monochorionic twin pregnancies (Reference 1)
This version uses updated MoM adjustment factors for first trimester PlGF measurements in dichorionic twin, monochorionic twin and IVF pregnancies (Reference 2)
A “Notification Options” feature is included. This feature provides a list of unreported patients who have a specified set of marker measurements or who remain unreported a specified number of days after the patient details were first entered
The Risk Analysis, Positive Rate, CUSUM and Re-tabulations charts can now be printed.
The Events Log and Missing Information table can now be exported to a file.

The principal change is a feature which shows the effect on a tabulation of the medians being updated.
Additional changes are improvements to the individual XPS/PDF file export.

The principal change is a feature which shows the effect on a tabulation of the medians being updated.

The free ß hCG and PAPP-A trisomy 18 lower truncation limits have both been reduced to 0.05 MoM.
Entries for previous trisomy 18 and previous trisomy 13 can be included in the Alpha data entry screen.
This version has additional features for user security including password expiry, lockout after a specified number of login failures and enforcing password complexity.

Wipe locks has been included as a security permission
Changes to the Persian calendar so that fewer key strokes are required:
Focus moves automatically from day to month and month to year after two characters have been entered (previously had to tab between fields)
Set button is activated by return key (do not need to move to set button and click on it)
Focus moves to next item after set button pressed (previously focus stayed in date field)
Ctrl + tab or Ctrl + enter open Persian calendar when focus in date field (don’t have to press “bird” symbol)
The option to report either the risk of early pre-eclampsia (pre-eclampsia occurring before 34 weeks) or the risk of all pre-eclampsia.
The option to derive gestational age measurements from crown rump lengths using the equation given by Sahota et al.
The option to use a log cubic regression equation for inhibin-A with four variable coefficients.
The regression facility includes the option to show confidence intervals around each observed median marker measurement and provides a measure of the goodness of fit of the regression equation to the observed measurements.

Plots of NT against CRL for a group of sonographers or addresses can be displayed either as individual charts or with all results plotted on one chart.
The median MoM and confidence intervals for a group of sonographers can be displayed on a chart.
The results from sonographer codes can be shown which were used in reports which included one or more selected addresses.
A warning is displayed if the number of NT scans performed is less than a minimum.
Groups of sonographers can be specified and saved.
The list of sonographer and address codes can be searched.
A tabulation or median analysis for the selected sonographer or address codes can be made directly from NT monitor.
Improvements have been made to the Patients screen:
Analyze-it queries can be specified in the advanced search.
Batches can be ordered alphabetically or chronologically.
Separate buttons for test and final reporting are provided.

In contingent test Low Risk, High Risk and Intermediate Risk appear in the result section of the report.

In contingent test Low Risk,High Risk and Intermediate Risk appear in the results section of the report.

The principal changes in this version are a feature which allows certain data entry fields to be mandatory before a report is made and improvements to the report designer with the ability of creating a pdf output.

The principal change in this version is that reports can be printed to PDF files.

An option is provided to use the Hadlock relationship for converting between crown rump length (CRL) and gestational age (GA)
An option is provided to show summary information about each batch on the Patients screen
Alpha can take into account the family history of pre-eclampsia and parity in the calculation of the pre-eclampsia risk estimate.
Performance estimates for pre-eclampsia screening can include previous history of pre-eclampsia, family history of pre-eclampsia and parity.
Performance estimates for Down’s syndrome screening can include nasal bone absence or presence.
Alpha 8 version of Outcome
The option to use an exponential regression equation using three variable coefficients for second trimester total hCG and free ß hCG.

The principal changes in this version are:
Alpha can take into account the family history of pre-eclampsia and parity in the calculation of the pre-eclampsia risk estimate.
Performance estimates for pre-eclampsia screening can include previous history of pre-eclampsia, family history of pre-eclampsia and parity.
Performance estimates for Down’s syndrome screening can include nasal bone absence or presence.
Alpha 8 version of Outcome
The option to use an exponential regression equation using three variable coefficients for second trimester total hCG and free ß hCG.

Alpha includes an adjustment factor for PAPP-A measurements in women with Insulin-dependent diabetes mellitus

سوالی دارید؟ اکنون از ما بپرسید.

  برخی از سؤالات رایج

  آیا برنامه دارای نسخه ارزیابی می‌باشد؟

  خیر، از آنجا که نرم‌افزار غربالگری جنین آلفا دارای قفل سخت‌افزاری بوده و بخش مهمی از هزینه‌ی نرم‌افزار مربوط به حفظ امنیّت آن می‌گردد، پیش از عقد قرارداد رسمی میان شما و شرکت نانومهر، برنامه نصب نخواهد شد.

  آیا برنامه دارای گارانتی بازگشت هزینه می‌باشد؟

  پاسخ از بخش فروش

  چرا برنامه دارای کردیت می‌باشد؟

  پاسخ از بخش فروش

  چرا برنامه دارای کردیت می‌باشد؟

  پاسخ از بخش فروش

  آلفا چند نوع کردیت دارد؟

  پاسخ از بخش فروش

  آیا برنامه برای استفاده نیاز به اینترنت دارد؟

  پاسخ از بخش فروش

  آیا نصب برنامه به صورت شبکه امکان‌پذیر است؟

  پاسخ از بخش فروش

  نحوه آموزش برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش آموزش

  راه‌اندازی برنامه در مرکز چقدر طول می‌کشد؟

  پاسخ از بخش فروش

  راه‌اندازی برنامه در مرکز چقدر طول می‌کشد؟

  پاسخ از بخش فروش

  نحوه آموزش برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش آموزش

  نحوه آموزش برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش آموزش

  نحوه آموزش برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش آموزش

  نحوه آموزش برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش آموزش

  نحوه آموزش برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش آموزش

  نحوه آموزش برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش آموزش

  نحوه آموزش برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش آموزش

  نحوه پشتیبانی برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش پشتیبانی

  نحوه پشتیبانی برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش پشتیبانی

  نحوه پشتیبانی برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش پشتیبانی

  نحوه پشتیبانی برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش پشتیبانی

  نحوه پشتیبانی برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش پشتیبانی

  نحوه پشتیبانی برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش پشتیبانی

  نحوه پشتیبانی برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش پشتیبانی

  نحوه پشتیبانی برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش پشتیبانی

  نحوه پشتیبانی برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش پشتیبانی

  نحوه پشتیبانی برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش پشتیبانی

  نحوه پشتیبانی برنامه به چه شکل است؟

  پاسخ بخش پشتیبانی