نرم‌افزار آنتی مولرین هورمون چیست؟

برای استفاده از این نرم‌افزار تحت وب، لازم است پس از اتصال به اینترنت، پذیرش بین سن ۱۸ تا ۴۸ سال را در نظر بگیرید.MOM تعریف شده در آنتی مولرین با AMH 2000 مادر اندازه‌گیری شده است و برای داشتن مدین اختصاصی باید حداقل در طول ۵ سال تعداد ۵۰ عدد پذیرش داشته باشید.

این برنامه مدل‌های نرم‌افزاری میزان هورمون Anti-Mellerian را، با توجه به سن و قومیت منتشر می‌کند و نتیجه‌ی این موضوع را نسبت به محدوده‌های مورد انتظار برای آزمایش ایمنی AMH AnshLabs نشان می‌دهد.

برای ورود به این برنامه می‌بایست به آدرس www.ovacheck.com وارد شوید.

ادامه مطلب
نرم افزار آنتی مولرین هورمون Anshlabs

امکانات نر‌م‌افزار آنلاین آنتی مولرین هورمون AnshLabs

امکان اول

امکان اول را در اینجا توضیح خواهیم داد.

امکان دوم

امکان دوم را در اینجا توضیح خواهیم داد.

امکان سوم

امکان سوم را در اینجا توضیح خواهیم داد.

امکان چهارم

امکان چهارم را در اینجا توضیح خواهیم داد.

امکان پنجم

امکان پنجم را در اینجا توضیح خواهیم داد.

امکان ششم

امکان ششم را در اینجا توضیح خواهیم داد.

inhibin-A AnshLabs
 • کیت تشخیص طبی در سرم و پلاسمای انسانی
 • دارای تاییدیه مرجع سلامت | FDA CE | CE Annex IIB
 • بر مبنای متد Quantitative three – step
 • براساس Sandwich type immunoassay
 • رنج استاندارد ۱۰ تا ۱۲۰۰ پیکوگرم / میلی‌لیتر
 • با حساسیت ۵.۴۵ پیکوگرم / میلی‌لیتر
 • پایداری ۲۴ ماهه

ادامه مطلب

 نیاز به اصلاح داده ها AMH AnshLabs
 • کیت تشخیص طبی در سرم و پلاسمای انسانی
 • دارای تاییدیه مرجع سلامت | FDA CE | CE Annex IIB
 • بر مبنای متد Quantitative three – step
 • براساس Sandwich type immunoassay
 • رنج استاندارد ۱۰ تا ۱۲۰۰ پیکوگرم / میلی‌لیتر
 • با حساسیت ۵.۴۵ پیکوگرم / میلی‌لیتر
 • پایداری ۲۴ ماهه

ادامه مطلب

 نیاز به اصلاح داده‌ها inhibin-B AnshLabs
 • کیت تشخیص طبی در سرم و پلاسمای انسانی
 • دارای تاییدیه مرجع سلامت | FDA CE | CE Annex IIB
 • بر مبنای متد Quantitative three – step
 • براساس Sandwich type immunoassay
 • رنج استاندارد ۱۰ تا ۱۲۰۰ پیکوگرم / میلی‌لیتر
 • با حساسیت ۵.۴۵ پیکوگرم / میلی‌لیتر
 • پایداری ۲۴ ماهه

ادامه مطلب

جداول قیمت‌گذاری

 • inhibin-B

  تومان ۰۰۰۰ ناموجود
  • ویژگی اول کیت
  • ویژگی دوم کیت
  • ویژگی سوم کیت
  • ویژگی چهارم کیت
  • ویژگی پنجم کیت
  • ویژگی ششم کیت